Přehled úseků

IV.MORAVA RUN (2024)

268,8 km ↑ 926  ↓ 1401

   11 km, ↑ 371,  ↓ 138

11,9 km, ↑   39,  ↓ 480

10,5 km, ↑ 197,  ↓ 243

  9,7 km, ↑ 141,  ↓ 176

  9,1 km, ↑     0,  ↓   32

10,3 km, ↑     0,  ↓   22

11,1 km, ↑     0,  ↓   15

  8,9 km, ↑   27,  ↓   28

10,2 km, ↑     0,  ↓   26

  8,8 km, ↑     0,  ↓     9

  9,4 km, ↑     0,  ↓   11

  8,4 km, ↑   13,  ↓     6

  8,9 km, ↑   50,  ↓   52

  8    km, ↑     0,  ↓   21

10    km, ↑   14,  ↓   27

11,4 km, ↑   14,  ↓     0

  9,8 km, ↑     0,  ↓   18

  8,5 km, ↑   18,  ↓     6

  9,4 km, ↑   18,  ↓   22

  8,2 km, ↑     0,  ↓     9

  9,3 km, ↑     5,  ↓     9

  6,6 km, ↑     0,  ↓     9

  6,3 km, ↑     5,  ↓     6

  8,5 km, ↑     0,  ↓     4

10,5 km, ↑     0,  ↓     6

  9,5 km, ↑   14,  ↓   19

  6,9 km, ↑     0,  ↓     7

  8    km, ↑     0,  ↓     4

  9,6 km, ↑     0,  ↓     4

O TRASE ZÁVODU

CHKO Litovelské Pomoraví

Polovina 8. úseku, 9; 10; 11. a polovina 12. úseku závodů MORAVA RUN vede skrz CHKO Litovelské Pomoraví. Tok řeky Moravy se zde větví ve vodní síť vinoucí se širokou údolní nivou. Významná část zdejší říční krajiny zůstala víceméně v přírodním stavu, kde les a řeka tvoří jeden celek. 

Baťův kanál

Původně se plánoval mnohem rozsáhlejší projekt Dunajsko-oderský průplav. Po povodni v roce 1930 se Tomáš Baťa rozhodl vybudovat průplav Rohatec - Otrokovice. Usplavnit tak část řeky Moravu a pomocí rozsáhlé stítě kanálů udržovat vodu v krajině. Baťúv kanál je dnes především rekreační oblast. 

Moravská stezka

Moravská stezka je páteřní cyklistická trasa, která spojuje Jeseníky s jižní Moravou. Vede podél řeky Moravy a protíná tak všechny významné oblasti Moravy - Jeseníky, Hanou a Slovácko. Cyklista si užije adrenalin v horách, klidnou jízdu moravskými vesnicemi i výlety za dobrým vínem a jídlem.