O NAVIGAČCE

Navigačním panelu MORAVA RUN

Navigační panel je upravené prostředí pro zobrazení v mobilním telefonu vyhrazené pro navigační podporu účastníků během závodu MORAVA RUN

Navigačni panel má zrychlený odkaz z úvodu každé stránky webu moravarun.cz jako:

Při prvním vstupu do této sekce se účastník registruje. Při druhém a dalším se přihlašuje. Pokud při přihlášení zvolí možnost "Pamatovat si mě", otevře se navigační panel vždy přímo bez přihlášení. Možnost odhlásit se leze pak najít v menu v pravém horním rohu.

Po přihlášení se navigační panel otevírá primárně na kartě s aktuálním seznamem úseků, kde je možné pro každý úsek spustit navigaci. Po výběru v seznamu úseků se navigace automaticky spustí v aplikaci Mapy.cz

Zde lze stahovat GPX soubory úseků

Zde lze najít seznam cílových bodů pro řidiče (zpravidla parkoviště). Spouští se v aplikaci GoogleMaps

Seznam bodů předávek (Předávka nemusí být z parkoviště vždy dobře vidět). Otevírá se v aplikaci Mapy.cz

Odkaz do trekingu - sledování běžců na trati. Odkaz má zrchlenou volbu z hlavičky webu moravarun.cz jako "SLEDOVAČKA"

Upozornění na možné komplikace na trase. Pokud v úseku existuje nějaká komplikace je v seznamu úseků symbol: Δ

Doporučení při používání aplikace Mapy.cz

Pokud se účastník rozhodné naplanováné trasy uložit ve vlastním účtu u Mapy.cz, doporučujeme trasy v týdnu před závodem aktualizovat. (viz navigační panel Morava run)

Pokud účastník zamýšlí používat offline verzi mobilní aplikace mapy.cz doporučeme offline mapy v týdnu před závodem aktualizovat 

V příhraničí (U26 - U30) doporučejeme mít aktivovaný datový roaming

Po zpuštění navigace v aplikaci Mapy.cz doporučujeme zapnout hlasité upozornění nebo telefon spárovat se sluchátky nebo hodinkami.

Tempo týmu

V menu vedle fotky lze volbou "NAŠE TEMPO" dostat k tabulce, ve které tým edituje svá tempa. Zaroveň je možné dopisovat poznámky (např. jména) rozlišovat je barvami, nebo měnit barvy pozadí (např. dle rozdělení do vozidel) apod. 

Tempa týmů jsou pro nás důležitá abychom mohli vše dobře naplánovat a vyrozumět dotčené instituce, záchranné služby apod. 

Můj profil

V pravém horním rohu lze volbou "Můj profil" editovat své údaje. Tím do budoucna seměřujeme k zejdnodušení registrací pro stálé účastíky závodu.