O TRASE ZÁVODU

CHKO Litovelské Pomoraví

Polovina 8. úseku, 9; 10; 11. a polovina 12. úseku závodů MORAVA RUN vede skrz CHKO Litovelské Pomoraví. Tok řeky Moravy se zde větví ve vodní síť vinoucí se širokou údolní nivou. Významná část zdejší říční krajiny zůstala víceméně v přírodním stavu, kde les a řeka tvoří jeden celek. 

Baťův kanál

Původně se plánoval mnohem rozsáhlejší projekt Dunajsko-oderský průplav. Po povodni v roce 1930 se Tomáš Baťa rozhodl vybudovat průplav Rohatec - Otrokovice. Usplavnit tak část řeky Moravu a pomocí rozsáhlé stítě kanálů udržovat vodu v krajině. Baťúv kanál je dnes především rekreační oblast. 

Moravská stezka

Moravská stezka je páteřní cyklistická trasa, která spojuje Jeseníky s jižní Moravou. Vede podél řeky Moravy a protíná tak všechny významné oblasti Moravy - Jeseníky, Hanou a Slovácko. Cyklista si užije adrenalin v horách, klidnou jízdu moravskými vesnicemi i výlety za dobrým vínem a jídlem.

PŘEDÁVKOVÁ MÍSTA ŠTAFETOVÉHO ZÁVODU

P2(1) - vrchol Pohořelec

Severomoravská chata přezdívaná Severka poskytuje zázemí dnes už první předávce. Leží na vrcholu Pohořelec ve výšce 850 m n.m. Účastníci závodu k ní na posledních 3,5 km svého úseku nastoupají 333 výškových m. Severka byla v prvních dvou ročnících až druhou předávkou závodu. Od III.MR jsou první dva úseky sloučeny a úsek proto nese označení U2(1). Další úseky jsou pak značeny tradičně, jako v předchozích ročnících.

P3 - Hanušovice

Po seběhu z Pohořelce nabízí své zazemí pro předávku fobalové hřiště, včetně občerstvení.

P4 - Bohdíkov

V Bohdíkově je předávka štafety u přírodní zahrady Bohumila. Zázemím pak je sousední Hasajda U Čerta.

P5 - Bohutín

V Bohutíně je předávka přímo u pensionu Na Rybníčku. Na místo rybníku zde, na Moravské stezce, stojí přijemný pension. Mimo otevírací dobu je možné využít nonstop samočepu. V přístřešku, kde si sami natočíte pivo, je možné najít i kávu a drobné pochutiny.

P6 - Postřelmov

Předávku v Postřelmově tradičně zajišťují místní Hasiči u kempu Pískáč. Předávka je situována před kempem u parkoviště pod Lipami. Kemp pak nabízí zázemí v podobě občerstvení a toalet.

P7 - Lukavice

I v Lukavici zajišťují předávku hasiči, včetně zázemí na své stanici. Stanice je situována hned na příběhu do obce a běžec navazujícího úseku v zapětí vybíhá z obce.

P8 - Moravičany

Při I. a II. ročníku byla předávka v Moravičanech situována na dálkověregulovaném stavidle. Výhodou zde bylo velké parkoviště a upravený vstup do vody, ale chyběly toalety. Při III.MR se předávka přesouvá na fotbalovahé hřiště TJ Tatran.

P9 - Nové Zámky

Do arálu zámku Nové Zámky se tradičně vbíhá brankou z Litovelského pomoraví a parkem pak k budově zámku. 

P10 - Litovel - Šargoun

Desátá předávka se nachází za Litovlí v CHKO Litovelské Pomoraví. Informační středisko Šargoun poskytuje účastníkům své přijemné zázemí, stejně jako bratrský Sluňákov.

P11 - Horka nad Moravou

další předávkou na trase Moravarunu je Sluňákov - centrum ekologických aktivit. Jde o charakteristickou stavbu v Horce nad Moravou s rozsáhlým areálem jedinečných staveb a přírodních ukazů.  

P12 - Olomouc

Původní myšlenkou bylo bezpečně proběhnout přes třídu 17. listopadu. Řešení nabídla lávka vedoucí z centra do Šantovky. Při III.MR je 12. předávka z důvodu rekonstrukce umístěna před budovou Obchodního centra, ale zpřístupněny toalety.

P13 - Kožušany - Tážaly

Úsek ze Šantovky má sice jen něco přes 7 km, ale o to je náročnější orientace. Kdo se zdárně proplete Olomoucí a vesničkou Nemilany, dorazí do obce Kožušany - Tážaly. Předávku zde zajišťují hasiči přímo na požárním hřišti.

P14 - Dub nad Moravou

Po schodech se vbíhá přímo do nádvoří mezi farou a kostelem OPM. Předávku zde zajišťují hasiči a toalety lze najít pod podloubím fary.

P15 - Tovačov

Po hrázích, které Hradecký rybník rozděluje na 4 malé, se přibíhá do podzámčí Tovačovského zámku se spanilou věží. V podzámčí jsou i toalety a samotnou předávku zajišťují Tovačovští hasiči.

P16 - Kojetín

Předávku v Kojetíně na Masarykově náměstí zajišťují hasiči. Zázemí pak lze najít v budově informačního centra a knihovny. Pro odpočinek a osprchování je k dispozici sportovní hala v ul. Hanusíkova. 

P17 - Kroměříž

Ve městě zahrad (Květná a Podzámecká) je předávka umístěna na Hanáckém náměstí. Předávku včetně zázemí zde zajišťují hasiči.

P18 - Kvasice

Mezi Kroměříží a Otrokovicemi je předávka ve sportovním areálu Kvasice, který od Moravy dělí jen cyklostezka. Nabízí zázemí a případně i kávu a něco dobrého. 

P19 - Otrokovice

P20 - Spytihněv

Spytihněv je Městečko, kde začíná první kanálový úsek vodní cesty Baťův kanál. Zázemí zde nabízí restaurace Na Rejdě s nadhernou vyhlídkovou terasou a výhledem na větvení Moravy s kanálovým úsekem.

P21 - Staré Město

Ve Starém Městě u Uherského hradiště, je předávka zatím stále u plavební komory na konci prvního kanálového úseku Baťova kanálu. K parkování lze využít místní obchodní zóny. Toalety nabízí čerpací stanice Shell.

P22 - Ostrožská Nová Ves

P23 - Uherský Ostroh

Poslední předávkou ve zlínském kraji je  Uherský Ostroh. Předávka je situována před zámkem a zázemí pak nabízí samotný zámek.

P24 - Veselí nad Moravou

P25 - Strážnice

Předávka ve Strážnici je přímo na nádvoří pod věží. Zázemí pak nabízí samotný zámek. v blízkosti je několik spíše menších parkovišť. 

P26 - Skalica

P27 - Hodonín

Předávka v Hodoníně leží na Masarykově náměstí před dobovou radnicí. Zázemí je zde v exteriéru. Toalety veřejné nebo v obchodním centru. 

P28 - Mikulčice

Předposlední předávka je přimo ve Slovanském Hradišti v Mikulčicích. V blízkosti řeky Moravy zde stával Grad Morava - hlavní město historické Velké Moravy. (LP 800 - 900). Předávku zajišťují místní hasiči.

P29 - Týnec

MÁME NA TRASE, ALE NESTAVÍME

U8 - Sport Relax Bagr

Bagr je velmi příjemný kemp na jezeře u Mohelnice. Při II.MR zde, v polovině 8. úseku, byla vsazena občerstvovačka, která se setkala s velkým vděkem závodníků. Být o pár km blíž nebo dál, určitě zde máme občerstvavačku. Pro neběžící zavodníky to však je skvělá možnost k odpočinku, občerstvení a osprchování se.

U10 - Litovel

Uprostřed Litovelského Pomoraví leží město Litovel. Stejně jako v Hanušovicích se zde vaří známé pivo. Městem prochází několik ramen řeky Moravy a náhonů. Jeden z nich prochází přímo pod radnicí a náměstím.

Dřívější předávky

P3 - Hanušovice

Po seběhu z Pohořelce nabízí své zazemí pro předávku štafety stylová Pivovarská restaurace Holba v Hanušovicích. 

P4 - Bohdíkov

V Bohdíkově je předávka štafety umístěná do ostrovního parku, aby běžci obou úseků nekřižovali frekventovanou silnici. Zázemím pak je restaurace U Sepla (přes cestu). 

P10 - Březové

V obci Březové hned na výběhu z CHKO Litovelské Pomoraví leží malebná hospůdka U Vody, která poskytuje zázemí desáte předávce Moravarunu

P29 - Tvrdonice