Baťův kanál

Baťův kanál neboli průplav Otrokovice-Rohatec je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1934–1938 v délce 52 km. V roce 1901 vznikla legislativní úprava na propojení Moravy s Odrou a vznik Dunajsko-oderského průplavu. Projekt překazila válka. Když Tomášovi Baťovi v roce 1930 továrnu v Otrokovicích odplavila povodeň, prosazoval úpravu koryta a ještě v 1931 začal s budováním kanálu. V roce 1932 Tomáš Baťa tragicky zahynul. Projekt byl dokončen pod vedením Jana Antonína Bati. První voda kanálovým úsekem protekla v roce 1937. Vice o historii Baťova kanálu

Baťův kanál dnes

Baťův kanál je dnes především turistická destinace. Jde o soustavu přístavů, přístavišť, ubytovacích a stravovacích zařízení, sportovních a rekreačních zařízení, půjčoven lodí... která jsou vzájemně propojena jak samotnou vodní cestou, tak cyklostezkami podél celého toku.

Informace o ubytování, službách a aktuálním dění, jsou přehledně zpracovány na oficiálním webu batacanal.cz

Plavební cesta - Baťův kanál

Plavební cesta Baťův kanál na řece Moravě je dnes zavedena od Kroměříže po Hodonín. Na její splavnost v celém rozsahu si ale ještě pár let, možná jen rok, počkáme. Třetí kanálový úsek sice u Rohatce vrací vodu zpět do Moravy, ale lodí se zde zatím proplout nedá. Brání tomu pár metrů zeminy a nedokončená poslední plavební komora.

Nalodit se je možné v Otrokovicích. První kanálový úsek začíná ve Spytihněvu do Uherské Hradiště. Druhý pak z Veselí nad Moravou do Vnorov a třetí z Vnorov do Skalice. Mezi kanálovými úseky je plavba vedena v původním korytu řeky Moravy. Celá plavební cesta je lemována cyklostezkami, po kterých se v létě běží i MORAVA RUN a jede MORAVA BIKE.

Díky kanálovým úsekům, se lodě vyhnou neproplutelným mělčinám a meandrům na řece Moravě, které tak v mnoha případech zůstávají nedotčenou přírodní památkou.

Kanál není jen nové rovné umělé koryto toku, ale jde o širokou soustavu postranních kanálů jejichž účelem je zavlažování krajiny a udržení urodnosti půdy. Bez tohoto Vodního díla by voda krajinou jen "prosvištěla". 

Splavnost řeky pomocí kanálových úseků umožnila také dopravu uhlí z dolu Tomáš v Ratíškovicích, do dnešních Otrokovic. V dole se uhlí nakládalo na vagóny odkud putovalo po železnici do Sudoměřic. V Sudoměřicích dodnes stojí technická památka výklopník, kde se zvedal celý vagón a uhli se sypalo rovnou na loď. Přímo pod výklopníkem vede stezka kudy se běží 26. úsek závodu MORAVA RUN.