Morava run přichází s další novinkou. A to konkrétně v udávání tempa.

Potřebujeme přesnější nástroj pro odhad časového plánu závodu. Nejde jen o organizaci předávek, ale časovému plánu se přizpůsobují i záchranné služby. Někde se upravuje předání směn, někde dokonce i počet nebo složení posádek. Také mnoho výjimek na trase je vyjednáno od – do apod. To vše ale musí být stanoveno předem. Nikoliv podle vývoje závodu“ přibližuje význam tempa Jakub Kubíček.

Dříve jsme požadovali průměrné tempo za celý tým. Samozřejmě, že v týmu jsou rychlejší a pomalejší běžci. Ale ať se kdokoliv od původního tempa vychýlí, jedním nebo druhým směrem, mělo by se to po pár úsecích zase srovnat. Průměrným tempem jsme vždy získali jen předběžný časový rozptyl. K tomu bylo potřeba připočíst rezervy. Ty pokrývaly právě rozdíly mezi rychlejšími a pomalejšími běžci v týmu. S rezervami jsme tak získali pravděpodobné časy pro předávky. K tomu bylo ještě potřeba předávkám nechat čas pro nachystání. Míváme i dobrovolníky, kteří po předávce přejíždí na další. Zde je třeba počítat i s časy na přejezdy, tankování, ale třeba i na technickou komplikaci, jako je defekt. Musí se počítat i s tím, že nějaký tým zabloudí a na předávku doběhne později. Což znamená, že se i dobrovolník z této předávky uvolní mnohem později. Proto jsme po týmech chtěli, aby počítali bez rezerv a dali nám tempo spíše rychlejší tzv. závodní tempo. Když totiž během závodu tým zpomalí, nic se nastane. Když někdo výrazně zrychlí, je to problém. Když výrazně zrychlí jeden tým, můžeme mu dát povinnou pauzu. Když zrychlí celý závod, zmobilizujeme dotčené a věříme, že se jim podaří zareagovat. Daří se to, ale je to zbytečný stres, který na tento závod nepatří. Do budoucna se tomu chceme vyhnout.“ vysvětluje Kubíček svůj krok k udávání tempa od všech.

Nyní každý lídr po založení týmu dostane tabulku. Není potřeba, žádné speciální přihlášení. Lídr do ní vstoupí prostřednictvím url odkazu. Odkaz je samozřejmě možné v rámci týmu sdílet. Každý z členů tak může na své úseky doplnit své závodní tempo. Tabulka už vše provede sama. Tabulka každého týmu si automaticky stahuje data z naší centrální plánovací tabulky. To znamená, že kdybychom náhodou někde museli upravit trasu a změnila se i kilometráž, změna se hned projeví v tabulkách všech týmů. A výsledné časy na předávkách se automaticky přepočítají. Sama tabulka také určí čas startu. Sloupec s časy na předávkách si pak naše centrální tabulka tahá zpět. Tedy když bude potřeba změnit km, vrátí se nám automaticky posunuté časy od všech týmů. Funguje to skvěle. Pro uživatele je však tabulka velmi přehledná a jednoduchá“. 

Morava je známá tím, že se zde běžci nemusí hlásit na konkrétní úseky a dodržet pořadí běžců. Je zde možnost vzít úsek za kolegu, který se necítí dobře. Tato benevolence zde stále zůstává. Tabulka je „pouze“ plánovacím nástrojem. Případné anomálie v průběhu závodu musí pokrýt právě rezervy. S těmi budeme stále počítat,“ doplnil Kubíček.

MORAVA RUN už dříve přišel s několika inovacemi. Zdařilým krokem byla vlastní MR mobilní aplikace a její webová alternativa před III. ročníkem. Ta ukázala, že značení trasy už není skoro potřeba. K tomu přispěla i velmi úzká komunikace s Mapy.cz a mnoho úprav v mapových podkladech pro plánování trasy.

Už na I. ročníku byli účastníci vybaveni náramky pro zavolání pomoci. Skvělým krokem do II. ročníku bylo spárování ID kódů z náramku s každým závodníkem. Záchranáři tak mohou získat data o pacientovi ze závodu. Krom základních údajů to je například číslo zdravotní pojišťovny nebo kontakt na osobu blízkou. Tyto údaje účastníci vyplňují už při registraci. Navíc se tím závod distancoval od startovních čísel v podobě velkých hrudních bannerů, které jsou pro tento typ závodu nepraktické. K těmto ID náramkům přistupuje stále více závodů. "Těší mě, že v některých věcech udáváme směr mnohem starším závodům. Nedávno mi lídr jednoho týmu poslal odkaz na přispěvek z obdobného závodu, kde pořadatel při objednávce neoddělili počet kusů od telefonního čísla alespoň čárkou. Vzniklo tak jedno dlouhé telefeonní číslo. Překlepy se stávají a inteligentni člověk si telefonní číslo odvodí. Je ale potřeba si uvědomit i to, že pokud na ID nárámcích využiji k potisku i druhou polovinu náramku, pravděpodobně při zapnutí na zápěstí budou tyto informace přelepeny. Pokud je v ní i číslo na zdravotníky, je to blbé. Dřive se nám zase jiný obdobný závod v podstatě vysmíval, že nám na závodě dobře nefunguvola trekovací služba. O rok později si objednal tutéž službu a divil se, že nefunguje dobře. Někdy je až úsměvné to sledovat. Samozřejmě také děláme chyby. Je to přirozená věc. A je fakt, že každá dobře zpracovaná chyba je základem pokroku. Jsem rád, že se Morava run velmi posunul a bude dál posouvat." uzavřel Kubíček.