ZÁVODNÍCI SI ZASLOUŽÍ DŮSTOJNÝ ZÁVOD

PARTNER SI ZASLOUŽÍ BÝT VIDĚN

Řekněte s námi "JSME TADY" v republikovém i mezinárodním formátu. 

CO MŮŽEME NABÍDNOUT PARTNERŮM

Během závodu

možnost umístění vlastní startovní brány v brandu partnera ****

až 100 m banerové plochy v prostaru startu ****

volné startovné pro firemní reprezentační tým***

prezenční nebo prodejní prostor (30 m2) na startu***

umístění vlajek "muší křídla" a jiných přenosných reklamních modulů v prostoru startu

Umístění bannerů do startovního koridoru. 

pořízení foto a videozáběrů z průběhu dění na startu

poděkování partnerům moderátorem akce, reprodukce nabídky

možnost umístění vlastní cílové brány v brandu partnera ****

až 100 m banerové plochy v prostaru cíle ****

prezenční nebo prodejní prostor (30 m2) v cíli***

možnost zajištění vlastní předávky na trase, včetně možnosti umístění vlastních reklamních modulů.

Umístění bannerů do cílového koridoru. 

umístění vlajek "muší křídla" a jiných přenosných reklamních modulů v prostoru cíle

pořízení foto a videozáběrů z průběhu dění v cíli

poděkování partnerům moderátorem akce

možnost zařadit produkty partnerů do cen týmů

Během roku

připojení generálního partnera k názvu závodu ****

uvedení v sekci partnerů na webu závodu 

příspěvek o partnerství na sociálních sítích (FB, IG) závodu. 

reklamní banner na úvodní stránce webu závodu po dobu trvání partnerství ****

přístup k foto a videozáběrům z akce s právem k použití ve svých kanálech.

zmínka o partnerovi v reportážích nebo rozhovorech


*** vyhrazeno pro Hlavní a Generální partnerství

**** vyhrazeno pro Generální partnerství

NA JAKÝCH AKCÍCH

MORAVA RUN

MORAVA RUN je běžecký štafetový závod týmů. Sedm až 12 členů každého týmu si rozdělí celkem 30 úseků. Dohromady, tak během jednoho víkendu urazí přes 260 km. Běží se ve dne, v noci, za každého počasí. Trasa vede podél toku řeky Moravy napříč stejnojmenným územím. Startuje se na Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem, přes vrchol Pohořelec se probíhá Hanušovickou vrchovinou, na kterou navazuje několik úseků skrz CHKO Litovelské Pomoraví. Dále moravskou metropolí Olomouc až do Kroměříže a následuje Slovácko, kde se Morava o trasu závodu dělí s Baťovým kanálem. Cíl leží nedaleko soutoku Moravy s Dyjí v obci Lanžhot. Trasa Závodu tak protíná Pardubický, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský a Trnavský kraj. 

MORAVA BIKE

MORAVA BIKE je cyklistický závod týmů i sólo cyklistů na 330 km. Trasa je ze dvou třetin společná s MORAVA RUN. Na rozdíl od běžců, cyklisté pokračují podél toku až do Bratislavy k soutoku Moravy s Dunajem. Trasa závodu tak protíná Pardubický, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský, Trnavský a Bratislavský kraj. 2 státy, 2 města v České a 2 města ve Slovenské republice. 330 km je rozděleno na 3 úseky po cca 110 km. První úsek Dolní Morava - Olomouc je koncipován jako MTB maraton. Z Olomouce do Skalice se jedná o silniční úsek a ze Skalice do Bratislavy opět jako MTB maraton. Cyklisté tak mohou zajet 330 km sólo nebo složit štafetu tří na 3 x 110 km.

JAKÁ PARTNERSTVÍ VYTVÁŘÍME

Generální**** partner

Každému z našich závodů dominuje vždy pouze jeden generální partner. Generální partner může využít kompletní nabídky uvedené výše.

Hlavní*** partner

Stejně jako na bedně, po boku Generálního partnera mohou stát až dva hlavní partneři. Hlavní partner může využít výše uvedené nabídky s výjimkou bodů vyhrazených Generálnímu partnerství

Partner

Partner může využít výše uvedené nabídky s výjimkou bodů vyhrazených Generálnímu a Hlavním partnerství.

Zvláštní poděkování

Zvláštní poděkování patří všem, kteří nezištně přispěli k organizaci a realizaci závodu

CO BY MĚL PARTNER VĚDĚT

MORAVA FLOW, z.s. není obchodní společností s vlastnickými právy ani soukromá živnost. MF má vlastní právní subjektivitu coby zapsaný spolek u Krajského soudu v Ostravě, a jako právnická osoba je neziskového charakteru. Veškeré plnění z partnerství je použito výhradně na realizaci a propagaci závodu a partnera.

Oba závody jsou individuální, charakteristické, se zahraniční účastí a s celkovou účastí nad 500 závodníků, včetně známých tváří.

MORAVA FLOW, z.s. nepřijímá partnerská plnění v podobě služeb, produktů či naturálií. Na služby, produkty či naturálie coby partnerské odměny pro účastíky, může být vystaveno potvrzení o daru mimo partnerské plnění.

MORAVA FLOW, z.s. neumí krátit partnerská plnění pokud partner na své vůli nevyužije plného rozsahu nabídky.

MORAVA FLOW, z.s. může odmítnout partnerství společnosti, která je konkurenční vůči samotnému závodu nebo vůči společnosti, se kterou bylo partnerství na konkrétním projektu uzavřeno dříve.

KDE SE O TOM MLUVÍ

KDE SE O TOM PÍŠE

A mnoho webů a zpravodajů dotčených obcí, měst a institucí