ZÁKLADNÍ INFORMACE

MORAVA FLOW, z.s.

Se sídlem Babíčkova 1123/6, Olomouc (779 00), Czech Republic

IČ 19424892

Zapsaný L-20844 vedená u Krajského soudu v Ostravě, (CZE)

Nejvyšší orgán: Rada MORAVA FLOW, z.s. vsem@moravaflow.cz

DS 2sam9yf