Propozice DOBRÉ KILO

DOBRÉ KILO, je sportovní akce spočívající v absolvování jednoho vybránehého úseků ze známého štafetového běhu MORAVA RUN, kdy startovné ve výši 100 Kč, se hradí přímo do sbírky pro dobrou věc. 

Přihlášení na DOBRÉ KILO

Přihlášení na DOBRÉ KILO je možné

Elektronicky, krátkým formulářem vždy u konrétního dílu z pětidílného seriálu.

Aktivity

Pořadatel předpokláda většinovou převahu běžců. Možná je chůze, kolo, koloběžka....    ... v doprovodu čtyřnohých mazlíčků

Startovné

Startovné hradí formou příspěvku do sbírky založené pro Amélii

Přednastavenou hodnoutou je 100,- Kč = "DOBRÉ KILO". 

Každý z účastníků může výši přispěvku na své vůli upravit.

K seriálu, je založena jedinečná sbírka na portálu donio.cz,  Vždy 100% vybraných příspěvků je předáno přímo cílovému příjemci. V seriálu DOBRÉ KILO 23/24 pomůžeme Amélii - Více o Meli. Po přihlášení na konkrétní díl tohoto sportovního serílu, budete automaticky přesměrováni přímo do konkrétní sbírky, kde stačí přispět své startovné.

Prezence a start

Prezence probíhají vždy v místě startu.

Připravte si k nahlédnutí potvrzení o úhradě přispěvku - přijde vám na zadaný e-mail obratem. 

11:00 - 11:45 prezence všech účastníků

12:00 - hromadný start běžců

Zajistíme

Na startu je možné využít transfér věcí do cíle. Zavazadlo musí byt uzavřeno. Přijem a výdej probíhá proti štítku. Zvíře není věc :o)

Samoobslužný minibar v cíli

Obecná pravidla

Každý účastník je povinen se před přihlášením seznámit s těmito propozicemi a pravidly a přihlášením dává najevo, že s nimi souhlasí a zavazuje se je respektovat a dodržovat.

Každý se účastní na vlastní nebezpečí.

Akce se koná za každého počasí

Akce se koná za plného provozu bez omezení. Všichni závodníci jsou povinni dodržovat českou legislativu. Zejména pravidla silničního provozu!

Účastníci jsou povinni dodržovat veřejný pořádek. Zejména noční klid. Chovat se zodpovědně, ohleduplně a dbát pokynů pořadatele.

Každý účastník na trase je povinen mít s sebou funkční, nabitý a aktivní mobilní telefon. S vyjimkou rodinných příslušníků držící se při sobě

Každý účastník je povinen poskytnout neodkladnou pomoc osobě nacházející se v ohrožení života nebo zdraví (občanská povinnost). Zejména bezodkladně vyrozumět záchrannou službu a pořadatele.

Účastníkům na trati doporučujeme oděv výrazných barev s reflexními prvky. Je-li akce koncipována jako večerní, je účastník vybaven svítilnou vyzařující neoslňující světlo bílé nebo žluté barvy na přední straně postavy a svítilnou vyzařující neoslňující světlo červené barvy na zadní straně postavy!