Propozice

NORTH CROSS 23/24

Pořadatel a Organizátor

Pořadatelem závodu NORTH CROSS 23/24, je MORAVA FLOW z.s., coby nezisková organizace, se sídlem Babíčkova 1123/6, Olomouc, IČ 19424892, zapsaný u krajského soudu v Ostravě.

Organizátorem, je každá fyzická osoba nebo právnická osoba jednající s pověřením pořadatele za účelem, zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku, nebo jiné činností směřující k hladkému průběhu sportovní akce NORTH CROSS.

Seriál a závody

NORTH CROSS 23/24 = běžecký seriál

Nutná registrace na celý seriál - NE (každý závod se vyhodnocuje samostatně)

Kategorie NORTH CROSS

Ženy bez rozdílu věku + pes ≤ 20 kg

Ženy bez rozdílu věku + pes > 20 kg 

Muži bez rozdílu věku + pes ≤ 20 kg

Muži bez rozdílu věku + pes > 20 kg 

Startovné

Startovné pro NORTH CROSS 23/24 je stanoveno na 350,- Kč / závod

Startovné pro NORTH CROSS 23/24 je zvýhodněno na 1.100,- Kč / celý seriál (4 závody)

Startovné pro NORTH CANICROSS 23/24 je stanoveno na 350,- Kč / závod

Startovné pro NORTH CANICROSS 23/24 je zvýhodněno na 1.100,- Kč / celý seriál (4 závody)

Startovné se hradí dle faktury, které bude automaticky vygenerována a odeslána na uvedený e-mail při odeslání formuláře kalkulujícího startovné. Faktura má splatnost 14 dní. Zbývá-li do závodu méně než 14 dní je startovné potřeba uhradit nejpozději poslední pracovní den před závodem.

Startovné je možné dále prodat nebo věnovat, kdy věcné je číslo dokladu o zaplacení - faktura.

Registrace na NORTH CROSS 23/24

Každý účastník se registruje samostatně prostřednictvím registračního formuláře. Přístup k formuláři je mořný prostřednictvím tlačítka CHCI BĚŽET v úvodu webu nebo v podrobnostech každého dílu seriálu NORTH CROSS 23/24

Prezence a start

Místo prezence (start nebo cíl) je upřesněno v podrobnostech závodu

Účastníci si připraví doklad ověřující příslušnost do registrované kategorie a očkovací průkaz psa.

11:00 - 11:45 prezence 

12:00 - 12:15 - starty - účastníci se v tomto čase, bez předem určeného pořadí, přistupují do bodu startu a na zvolený čas vybíhají. 

14:00 - vyhlášení 

Měření

Výsledný čas se počítá: čas v cíli - (čti mínus) čas startu s přesností na vteřiny. Zpětné ověření - startovní kamera + cílová kamera.

Na základě podnětu kteréhokoliv účastníka může pořadatel přistoupit k převážení psa

U CANICROSS se počítá pes s maximalní délkou vodítka 2,5 m v nataženém stavu. S výjimkou zranění se pes nesmí nést! Pes nesmí být tažen!

Pravidla závodu

Každý účastník je povinen se před přihlášením seznámit s těmito propozicemi a pravidly a přihlášením dává najevo, že s nimi souhlasí a zavazuje se je respektovat a dodržovat.

Každý se účastní na vlastní nebezpečí.

Podmínkou účasti v závodě je dovršení 18 let nejpozději den před startem. 

Akce se koná za každého počasí

Akce se koná za plného provozu bez omezení. Všichni závodníci jsou povinni dodržovat českou legislativu. Zejména pravidla silničního provozu!

Účastníci jsou povinni dodržovat veřejný pořádek. Zejména noční klid. Chovat se zodpovědně, ohleduplně a dbát pokynů pořadatele.

Každý účastník na trase je povinen mít s sebou funkční, nabitý a aktivní mobilní telefon. S vyjimkou rodinných příslušníků držící se při sobě

Každý účastník je povinen poskytnout neodkladnou pomoc osobě nacházející se v ohrožení života nebo zdraví (občanská povinnost). Zejména bezodkladně vyrozumět záchrannou službu a pořadatele.

Účastníkům na trati doporučujeme oděv výrazných barev s reflexními prvky. Je-li akce koncipována jako večerní, je účastník vybaven svítilnou vyzařující neoslňující světlo bílé nebo žluté barvy na přední straně postavy a svítilnou vyzařující neoslňující světlo červené barvy na zadní straně postavy!

Nesmeky jsou povoleny.

Minimální stáří psa je 12 měsíců.

Pes musí být řádně očkován a odčerven. 

Pes je vybaven padnoucím tažným postrojem za nějž je pomocí vodítka propojen s běžcem. Pes nesmí být ani doplňkově připoután na ostnatém, škrtícím nebo elektrickém obojku.

Běžec je vybaven padnoucím postrojem - sedákem nebo opaskem určeným pro canicross.

Maximalní délka vodítka je 2,5 m v nataženém stavu. Mezi postrojem psa, vodítkem a postrojem běžce se nesmí nacházet další prodlužovací prvky.

S výjimkou zranění se pes nesmí nést! S vyjimkou popotažení od pachové stopy nesmí být pes tažen!

Za psa, jakožto i způsobenou škodu psem, je odpovědný majtel psa - dle očkovacího průkazu.

Dále zajistíme

Pohotovost veterinární ambulance

Odbornou první pomoc (humánní)

Na startu je možné využít transfér věcí do cíle. Odjíždí po startu posledního běžce. Zavazadlo musí byt uzavřeno. Přijem a výdej probíhá proti štítku. Zvíře není věc :o)