Propozice

NORTH CROSS 24/25

Pořadatel a Organizátor

Pořadatelem závodu NORTH CROSS 24/25, je MORAVA FLOW z.s., coby nezisková organizace, se sídlem Babíčkova 1123/6, Olomouc, IČ 19424892, zapsaný u krajského soudu v Ostravě.

Organizátorem, je každá fyzická osoba nebo právnická osoba jednající s pověřením pořadatele za účelem, zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku, nebo jiné činností směřující k hladkému průběhu sportovní akce NORTH CROSS.

Seriál a závody

NORTH CROSS 23/24 = běžecký seriál

Nutná registrace na celý seriál - NE (každý závod se vyhodnocuje samostatně)

Kategorie NORTH CROSS

Ženy bez rozdílu věku + pes ≤ 20 kg

Ženy bez rozdílu věku + pes > 20 kg 

Muži bez rozdílu věku + pes ≤ 20 kg

Muži bez rozdílu věku + pes > 20 kg 

Startovné

Startovné pro NORTH CROSS 23/24 je stanoveno na 450,- Kč / závod

Startovné pro NORTH CROSS 23/24 je zvýhodněno na 1.500,- Kč / celý seriál (4 závody)

Startovné pro NORTH CANICROSS 23/24 je stanoveno na 450,- Kč / závod

Startovné pro NORTH CANICROSS 23/24 je zvýhodněno na 1.500,- Kč / celý seriál (4 závody)

Startovné se hradí dle faktury, které bude automaticky vygenerována a odeslána na uvedený e-mail při odeslání formuláře kalkulujícího startovné. Faktura má splatnost 14 dní. Zbývá-li do závodu méně než 14 dní je startovné potřeba uhradit nejpozději poslední pracovní den před závodem.

Startovné je možné dále prodat nebo věnovat, kdy věcné je číslo dokladu o zaplacení - faktura.

Registrace na NORTH CROSS 23/24

Každý účastník se registruje samostatně prostřednictvím registračního formuláře. Přístup k formuláři je mořný prostřednictvím tlačítka CHCI BĚŽET v úvodu webu nebo v podrobnostech každého dílu seriálu NORTH CROSS 23/24

Prezence a start

Místo a čas prezence (start nebo cíl) je upřesněno v podrobnostech závodu

Účastníci si připraví doklad ověřující příslušnost do registrované kategorie a očkovací průkaz psa.

12:00 - 12:15 - starty - účastníci se v tomto čase, bez předem určeného pořadí, přistupují do bodu startu a na zvolený čas vybíhají. 

14:00 - vyhlášení 

Měření

Výsledný čas se počítá: čas v cíli - (čti mínus) čas startu s přesností na vteřiny. Zpětné ověření - startovní kamera + cílová kamera.

Na základě podnětu kteréhokoliv účastníka může pořadatel přistoupit k převážení psa

Na základě podnětu kteréhokoliv účastníka může pořadatel přistoupit k přeměření délky vodítka

Pravidla závodu

Každý účastník je povinen se před přihlášením seznámit s těmito propozicemi a pravidly a přihlášením dává najevo, že s nimi souhlasí a zavazuje se je respektovat a dodržovat.

Podmínkou účasti v závodě je dovršení 18 let běžce nejpozději den před startem. 

Každý se účastní na vlastní nebezpečí a na vlastní zodpovědnost

Akce se koná za každého počasí

Těmito pravidly nejsou připomínány záležitosti vyplývající z české legislativy (Právní řád České Republiky - zejména občanský zákoník, zákon o provozu na pozemních komunikacích, zákon o přestupcích apod.). 

Trasa není značena. V podrobnostech každého závodu je k dispozici GPX soubor ke stažení a URL odkaz pro aplikaci Mapy.cz - dříve uložené soubory doporučujeme v týdnu před závodem obnovit.

Účastníkům na trati doporučujeme oděv výrazných barev s reflexními prvky. Je-li akce koncipována jako večerní, je účastník vybaven svítilnou vyzařující neoslňující světlo bílé nebo žluté barvy na přední straně postavy a svítilnou vyzařující neoslňující světlo červené barvy na zadní straně postavy!

Minimální stáří psa je 12 měsíců.

Každý účastník na trase je povinen mít s sebou funkční, nabitý a aktivní mobilní telefon. S vyjimkou rodinných příslušníků držící se při sobě

Každý účastník je povinen poskytnout neodkladnou pomoc osobě nacházející se v ohrožení života nebo zdraví (občanská povinnost). Zejména bezodkladně vyrozumět záchrannou službu a pořadatele.

Pes musí být řádně očkován a odčerven. 

Pes je vybaven padnoucím tažným postrojem za nějž je pomocí vodítka propojen s běžcem. Pes nesmí být ani doplňkově připoután na ostnatém, škrtícím nebo elektrickém obojku.

Běžec je vybaven padnoucím postrojem - sedákem nebo opaskem určeným pro canicross.

Maximalní délka vodítka je 2,5 m v nataženém stavu. Mezi postrojem psa, vodítkem a postrojem běžce se nesmí nacházet další prodlužovací prvky.

S výjimkou zranění se pes nesmí nést! S vyjimkou popotažení od pachové stopy nesmí být pes tažen!

Za psa, jakožto i způsobenou škodu psem, je odpovědný majtel psa - dle očkovacího průkazu.

Dále zajistíme

Pohotovost veterinární ambulance

Na startu je možné využít transfér věcí a oděvu do cíle. Odjíždí po startu posledního běžce. Zavazadlo musí byt uzaviratelné a uzavřeno. Zvíře není věc :o)