Propozice

II. MORAVA BIKE 2024

MORAVA BIKE, je cyklistický závod na 300 km podél toku řeky Moravy. Závod startuje pod Králickým Sněžníkem s cílem v Bratislavě, pod hradem Děvín, při soutoku Moravy s Dunajem. Celý závod je rozdělen na 3 etapy a to depy v Olomouci a ve Skalici. První etapa je koncipována, jako horský úsek. Zatím co druhá etapa je noční - silniční. Třetí Etapa je vhodná na horské nebo gravel kolo.

Úvodní informace

Závod je připraven pro amaterskou veřejnost a neregistrované cyklisty. 

Každý účastník je povinen se před svou registrací seznámit s propozicemi, zejména pravidly tohoto závodu a dále se průběžně seznamovat s případnými aktualizacemi, coby vyhrazeným právem pořadatele. Případné aktualizace budou zveřejněny na webu moravarun.cz zanesením přímo do předchozího znění.

Pořadatel a organizátor

Pořadatelem závodu II. MORAVA BIKE (2024), je MORAVA FLOW z.s., IČ 19424892, coby nezisková organizace, se sídlem Babíčkova 1123/6, Olomouc, zapsaný u krajského soudu v Ostravě.

Organizátorem je každá fyzická osoba nebo právnická osoba jednající s pověřením pořadatele za účelem, zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku, nebo jiné činností směřující k hladkému průběhu sportovní akce MORAVA BIKE s vyjimkou složek zřizovaných státem se kterými pořadatel vytváří součinnost.

Kategorie II. MORAVA BIKE (2024)

M - Muži na 315 km - bez rozdílu věku

W - Ženy na 315 km - bez rozdílu věku

T - Team - štafeta - 3 x cca 105 km - bez rozdílu věku a pohlaví

Prezence a start

Termín startu - 10.8.2024

Místo prezence a startu - Sportovní areál a kemp Dolní Morava

Prezence - 10.8., 13:00 - 15:00

Start od 16:00

Ubytování na startu

V rámci závodu, mohou účastnici v místě startu kempovat už z pátku na sobotu. Kemp není vybaven stabilním ubytováním - pouze stany, auta, karavny. Sprchy v hlavní budově. Pohostinství v hlavní budově

Transport věcí

Zavodníci na 315 km bez supportu, mohou před startem požádat o transport uzavřených zavazadel (nebo balíčků) do depa nebo cíle. Balíčky není možné převážet seriově (depo - depo - cíl) účastník však muže k převozu odevzdat více balíčků.  Každé zavazadlo nebo balíček pořadatel při převzetí označí startovním číslem a místem doručení: DOL (depo Olomouc), nebo DSK (depo Sklaica), nebo CÍL. Na určenem místě bude balíček připraven u občerstvení. Zavazadla nebo balíčky zbylé v depech po projetí posledního účastníka, převeze pořadatel do cíle.

Zavazadlo nesmí obsahovat potraviny podléjaící rychlé zkáze. Tekutiny musí byt dobře uzavřeny.

Označení závodníka

Volba oděvu je věcí účastníka.

Kolo je označeno startovním číslem (14,8 x 10,5 cm) umístěným na přední straně řidítek. Při výměně jizdního kola do další etapy, je třeba převěsit startovní číslo s čipem. Organizátoři v depech jsou vybavení kleštěmi a zásobou stahovacích pásek.

Měření a monitorování

Čas startu určí pořadetel startovní listinou

Startovní číslo je opatřeno čipem pro elektronickou časomíru

V Olomouci a ve Skalici jsou zřizeny STOP TIME a START TIME brány mimo Depa. Průjezd městy je neměřený.

Výsledné pořadí se určuje pro každou kategorii zvlášť. Individuál Ženy | Individuál Muži | Štafeta

Výsledný čas se určuje: součtem časů za etapy.

Každý závodník na startu je vybaven GPS lokátorem. Pro štafetový tým, je GPS lokátor štafetovým "kolíkem".

Umístěným na 1. až 5. místě každé kategorie jsou před vyhlášením překontrolovány GPS údaje. 

Každý závodník, může v cíli vznést podmět na překontrolování GPS údajů kteréhokoliv závodníka.

Občerstvení a odpočinek na trase

V depech jsou k dispozici šatny, sprchy toalety

Pořadatel zajistí pramenitou neperlivou balenou vodu. Ovoce dle aktuální nabídky. 

V depech je možné sledovat projekci GPS jezdců na trase

V depech je k dispozici tlaková voda k očistě kola

Komunikace

Ve věcech vztahujících k celému závodu, se účastníci obracejí na pořadatele závodu.

Pro oznámení nečekané událostí, technické potíže, zdravotní potíže a jiné komplikace, zřizuje pořadatel tzv. pohotovostní linku. Telefonní číslo je uvedeno na startovním náramku. 

V případě vzniku nečekané události, kterou není možné bezodkladně vyřešit prostřednictvím pořadatelů na trase a která má zásadní vliv na průběh závodu, vyrozumí pořadatel účastníky závodu prostřednictvím hromadné SMS. Na hromadnou systémovou SMS není možné "odpovědět" zpět. Lze však kontaktovat pořadatele prostřednictvím pohotovostní linky. SMS může mít v některých lokalitách, dle typu operátora, prodlení.

Pravidla

Podmínkou účasti v závodě je dovršení 18 let nejpozději den před startem.

Všichni účastníci se akce účastní na vlastní nebezpečí.

Účastníci mohou mít smluvený vlastní support. Každý závodík může mít v závodě pouze jedno doprovodné vozidlo.

Všichni účastníci jsou povinní dodržovat legislativu obou států, zejména pravidla silničního provozu. Závod se jede za plného provozu bez omezení. Průjezd městy Olomouc a Skalica je neměřený

Všichni účastníci na trase jsou vybaveni cyklistickou přilbou a jejich jízdní kola dle přílohy č. 12, C, vyhlášky č. 341/2014 Sb.; a zvonkem. Toto vybavní je v rámci závodu Morava bike povinné i na úsecích mimo pozemní komunikaci!

Závod se jede podle navigace GPS. Pořadatel dodává trasu v aplikaci Mapy.cz. Před závodem jsou zveřejněny ke stažení oficiální GPX soubory.

Každý účastník na trase je povinen mít s sebou funkční, nabitý a aktivní mobilní telefon.

Každý účastník na trase je povinen mít na zápěstí připevněný přidělený identifikační náramek.

Každý účastník je povinen poskytnout neodkladnou pomoc osobě nacházející se v ohrožení života nebo zdraví. Zejména bezodkladně vyrozumět záchrannou službu prostřednictvím linky 155 nebo pořadatele na pohotovostní lince.

Při vyjetí na trasu bez GPS lokátoru, nebo jeho odstínění bude účastník nebo štafetový tým nehodnocen.

Při zničení, odcizení nebo ztrátě GPS lokátoru, bude tým nehodnocen s povinností náhrady škody.

Účast na akci pod vlivem omamných a návykových látek může vést k neodkladnému vyloučení ze závodu. 

Mezi zúčastněnými se předpokládá čestnost a poctivost. Jakýkoliv kalkul v rozporu s touto myšlenkou, může vést k nehodnocení až vyloučení ze závodu.

Volba jízdního kola je na účastníkovi. 

Účast jízdních elektrokol, kol se spalovacím motorem, kol posilujicí lidskou sílu a kol hnaných jinak než čistou lidskou silou, je vyloučena.

Každý účastník (jakožto i štafetový tým) může kdykoliv v průběhu závodu odstoupit. Je však povinen o tomto neprodleně vyrozumět pořadatele na pohotovostní lince (viz účastnický náramek). A domluvit se na předání GPS lokátoru.

Při vzniku mimořádné události na trase, hrozící kolizi s jinými faktory na trase, nebo zhoršení povětrnostních podmínek do míry, že by účastníci mohli být ohroženi na zdraví, může pořadatel závod předčasně ukončit nebo zrušit.

Startovné

Startovné II. MORAVA BIKE (2024) je stanoveno na 1.000,- Kč / 37 € pro: 330 individuál

Startovné II. MORAVA BIKE (2024) je stanoveno na 800,- Kč / 29 € pro: člen štafetového týmu

Účastníci I. MORAVA BIKE (2023) mohou ID kód ze startovního náramku použít, jako slevový kód.

Při odeslání formuláře kalkulující startovné je automaticky vygenerována a na uvedený e-mail zaslána faktura za zvolený počet členů. Fa je možné rozložit na více plateb, vždy však pod stejným variabilním symbolem. Po úplném zaplacení Fa, bude automaticky, na uvedený e-mail odesláno potvrzení o zaplacení.

Osobní registrace účastníka

S ohledem na GDPR se každý závodník i člen štafety musi registrovat samostatně. Info o nakládání s osobními údaji: v zápatí stránky.

Registrace závodníků jsou možny pouze prostřednictvím registračního formuláře v sekci "Jdu do toho".

Registrace jsou možny do 30. 7. 2024

Registrací vzniká smluvní vztah mezi pořadatelem a registrovaným, který se řídí všeobecnými odchodními podmínkami a legislativou České republiky. Registrovaný se zavazuje za účast ve zvoleném závodě uhradit tzv. startovné a to ve lhůtě splatnosti. Pořadatel se zavazuje umožnit registrovanému účast v závodě, pokud za ni má zaplaceno.

Způsob ocenění a vyhlášení

Vyhlášení a předání medailí za umístění proběhne poté, co bude o předních pozicích zcela rozhodnuto. Po tomto vyhlášení bude pokračovat předávaní pamětních medailí a fotografování.

Ocenění

V každé kategorii (ženy | muži | štafety):

  • 1. místo - medaile za umístění, zápis na trofej MORAVA BIKE
  • 2. místo - medaile za umístění
  • 3. místo - medaile za umístění 

Všichni zúčastnění:

  • pamětní medaile
  • výhodnější startovné do dalšího ročníku

Registrovaní po 1. 7. berou na vědomí, že pořadatel nemusí být v cíli vybaven dostatečným počtem pamětních medailí. V takovém připadě pořadatel zajistí odlití a předání pamětní medaile po závodě.