Propozice ETAP při II. MORAVA BIKE

Při II. ročníku závodu MORAVA BIKE, je možnost se registrovat i pouze na silniční nebo MTB Etapu. Těmto propozicím jsou nadřazeny propozice a pravidla II. MORAVA BIKE 2024

Samostatně otevřené etapy

E1 - 100 km MTB / Dolní Morava - Olomouc 

E2 - 100 km silniční, noční / Olomouc - Skalica

Kategorie v etapách

W - Ženy bez rozdílu věku

M - Muži bez rozdílu věku

Prezence a start

E1

Termín startu - 10.8.2024

Místo prezence a startu - Sportovní areál a kemp Dolní Morava

Prezence - 10.8., 13:00 - 15:00

Start - 16:00

Cíl - Olomouc - ul. Legionářská, Centrum Semafor

E2

Termín startu - 10.8.2024

Místo prezence a startu - Olomouc, Centrum Semafor

Prezence - 10.8., 19:00 - 21:00

Start - 22:00

Cíl - Skalica - ul. Mýtna - pod hradbou

Měření a monitorování

Výsledné pořadí se určuje pro každou kategorii zvlášť. Individuál Ženy | Individuál Muži 

Každý závodník na startu bude vybaven GPS lokátorem.

Umístěným na 1. až 5. místě každé kategorie jsou před vyhlášením překontrolovány GPS údaje. 

Každý závodník, může v cíli vznést podmět na překontrolování GPS údajů kteréhokoliv závodníka.

Očista závodníků a kol

V cíli každé etapy jsou k dispozici šatny, sprchy toalety

V cíli každé etapy je možnost očisty kola

Startovné

Startovné pro etapu při II. MORAVA BIKE (2024) je stanoveno na 900,- Kč / závodník

Při odeslání formuláře kalkulující startovné je automaticky vygenerována a na uvedený e-mail zaslána faktura za zvolený počet členů. Fa je možné rozložit na více plateb, vždy však pod stejným variabilním symbolem. Po úplném zaplacení Fa, bude automaticky, na uvedený e-mail odesláno potvrzení o zaplacení.

Osobní registrace účastníka

S ohledem na GDPR se každý závodník musi registrovat samostatně. Info o nakládání s osobními údaji: v zápatí stránky.

Registrace závodníků jsou možny pouze prostřednictvím registračního formuláře v sekci "Jdu do toho".

Registrace jsou možny do 30. 5. 2024

Registrací vzniká smluvní vztah mezi pořadatelem a registrovaným, který se řídí všeobecnými odchodními podmínkami a legislativou České republiky. Registrovaný se zavazuje za účast ve zvoleném závodě uhradit tzv. startovné a to ve lhůtě splatnosti. Pořadatel se zavazuje umožnit registrovanému účast v závodě, pokud za ni má zaplaceno.

Způsob ocenění a vyhlášení

Vyhlášení a předání medailí za umístění proběhne poté, co bude o předních pozicích zcela rozhodnuto. Po tomto vyhlášení bude pokračovat předávaní pamětních medailí a fotografování.

Ocenění

Za každou etapu a kategorii: 

  • 1. místo - medaile za umístění
  • 2. místo - medaile za umístění
  • 3. místo - medaile za umístění 

Všichni zúčastnění:

  • pamětní medaile
  • výhodnější startovné do dalšího ročníku

Registrovaní po 1. 6. berou na vědomí, že pořadatel nemusí být v cíli vybaven dostatečným počtem pamětních medailí. V takovém připadě pořadatel zajistí odlití a předání pamětní medaile po závodě.